Wij werken momenteel onze voorraad online bij. Moment geduld.

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

Woods.nl
Kvk te Zwolle 38025165
Van Ostadestraat 1087731 CR Ommen

+31 (0)529-452543
+31 (0)529-462727

E-mailformulier
BTW NL806 946 805 B01

Artikel 1. Definities

1.1 Woods.nl is een online winkel in merkkleding voor baby's en kinderen, welke via www.woods.nl bezocht kan worden.

1.2 Op de winkelverkopen van Woods zijn niet deze voorwaarden maar de 'Voorwaarden Winkelverkoop Woods' van toepassing.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten middels de website Woods.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Woods.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Woods.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Woods.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Orderkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vr het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. orderkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De orderkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen 3,95. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 Woods.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Spaarsysteem

5.1. Over de internetverkopen via Woods.nl wordt een spaartegoed opgebouwd van 5%. Er wordt geen spaartegoed opgebouwd over aankopen van artikelen die reeds afgeprijsd zijn. De klant moet toestemming geven tot opname in ons relatiebestand. Het spaartegoed wordt 2 maal per jaar uitgedraaid in de vorm van een papieren waardecheque. Deze wordt aan de klant per brievenpost toegestuurd. De waardecheque is na uitgifte, gedurende een periode van 3 maanden te verzilveren in een van de winkels of via www.woods.nl.

Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief orderkosten, vermeld stan. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf:

a) IDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ING of Postbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling afhandelen. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN-betaling in de winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een nieuw scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent bij het betalen via internetbankieren. In de regel wordt uw betaling dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie surft u naar www.ideal.nl.

b) Paypal: Ook kunt u direct en online betalen door middel van Paypal. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor online betalingen worden gn extra kosten berekend.

c) Betaling vooruit: Ook kunt u uw bestelling voldoen middels de betaalmethode 'Betaling Vooruit'. Woods controleert dagelijks haar rekening en na ontvangst  van uw volledige betaling wordt het pakketje verstuurd. Voor online betalingen worden gn extra kosten berekend.

d) Betaling onder rembours: U kunt de betaling ook voldoen bij levering van uw bestelling aan de pakketdienst. U dient het volledige bedrag te voldoen bij overdracht. Aan deze betaalmethode zijn kosten verbonden ten bedrage van 15 euro per bestelling.

6.2 De klant geeft Woods.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 7. Levering

7.1 Woods.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Woods.nl echter niet verplicht.

7.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig genformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

7.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Woods.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

7.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan woods.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Tevens kunt u uw bestelling annuleren door gebruik te maken van de zichttermijn. Hierover kunt u meer informatie vinden in artikel 11. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

9.1 Artikelen, die u via www.woods.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

a) Deze artikelen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via de optie "retourneren" op de site. Op de bij de bestelling bijgesloten retourbon kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren en voor welke artikelen u een andere maat of kleur wenst te ontvangen. Daarnaast vindt u daar ook informatie over de te volgen procedure waaronder de wijze van verpakken.

b) De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in de originele verpakking worden geretourneerd.

c) Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 11.2 en niet geruild of geretourneerd worden. Bij aankoop van een artikel in de uitverkoop, wordt u hier op onze website al op geattendeerd.

d) De artikelen, waarvoor een retourbonnummer is aangevraagd, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres, aan ons geretourneerd zijn.

9.2 Woods.nl accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld, worden niet geaccepteerd.

9.3 Uw retour zal na aanmelding n na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd in de vorm van een tegoedbon, uitgegeven door Woods.nl. Deze bon is onbeperkt geldig en kunt u online gebruiken om een openstaande bestelling (gedeeltelijk) te voldoen f u kunt de bon bij uw eerstvolgende bezoek aan Woods.nl verzilveren. Indien u geen tegoedbon wenst te ontvangen, heeft u ook de mogelijkheid uw bestelling te annuleren conform artikel 11.2.

9.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij ons een van onze winkels. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Artikel 10. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling.

10.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling raden wij u aan de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail sturen via dit formulier. Wij kunnen uw klacht beter oplossen wanneer u uw klacht meteen kenbaar maakt. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 9.4 beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en).

10.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet. Het kledingstuk vertoont bijvoorbeeld na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was. De garantietermijn op de kleding is 3 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 3 maanden te zijn.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen via dit e-mailformulier.

10.3 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling

11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen via dit e-mailformulier. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Woods.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Woods.nl zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

11.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Woods.nl berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

11.3 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen via dit e-mailformulier. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

11.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Woods.nl plaats.

11.5 Indien u niet voordat de bestelling is verzonden, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Woods.nl is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Artikel 12. Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via dit e-mailformulier. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u tegen betaling van 25 euro klachtgeld uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven;
  • zullen woods.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Koningstraat 16a
6811 DE Arnhem

Telefoon: +31 026 351 96 56    

E-mailformulier
Internet: http://www.woods.nl

KvK Zwolle 38025165

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Woods Fashion for Kids VOF.

Laatste wijziging: 20 oktober 2010